Så kan fler nyanlända få jobb

28 april, 2017 / Inga kommentarer

Nej, jag har förstås in svaret på hur fler nyanlända kan komma i arbete. Men i den här texten i Dagens Samhälle har reportern Johan Delby och jag försökt lyfta fram en aspekt som fått alldeles för lite uppmärksamhet: att det går att göra skillnad lokalt. Allt för mycket har handlat om insatser på nationell nivå, som sänkta ingångslöner och nya utbildningspaket. Utredare på Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) har konstaterat att kring 70 procent av orsakerna till att människa med flyktingbakgrund integreras på arbetsmarknaden är svåra att påverka för lokala aktörer. Det handlar om utbildningsbakgrund från hemlandet, antal år i Sverige och hur arbetsmarknaden ser ut lokalt. Men därutöver finns alltså ett utrymme för kommuner, frivilligorganisationer och företag att ta egna och oväntade initiativ. Om de sätter in tidiga insatser och tänker utanför boxen så kan fler människor få jobb, det visar våra artiklar.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *