Vi måste ändra synen på elever på yrkesprogram

19 oktober, 2023 / Inga kommentarer

På senare år har jag skrivit mycket om gymnasiets yrkesprogram och ser ett genomgående mönster: synen på eleverna som går där är föråldrad och skadlig. I artikeln Reformen stympar samhällskunskapen för yrkeseleverna beskriver jag ny forskning som visar att eleverna på yrkeprogrammen – sedan gymnasiereformen 2011 – inte bara har färre timmar samhällskunskap än elever på högskoleförberedande program, de har också en annan typ av undervisning där de till exempel inte behöver lära sig om politiska ideologier. Det är förstås helt vansinnigt med tanke på att läroplanen säger att de ska ”fostras till demokratiska medborgare”. Och det är ytterligare ett tecken på att de seglivade fördomarna om yrkeselever fortsätter att frodas, att de skulle vara mindre teoretiskt begåvade än elever på högskoleprogrammen, att de inte skulle vara intresserade av att fördjupa sina teoretiska kunskaper. Självfallet finns många elever som saknar studiemotivation på yrkesprogram, men det gäller inte alla elever där. Som en elev i forskningsstudien uttrycker det: ”Jag valde mitt yrkesprogram för att jag är intresserad av det yrket, men jag är intresserad av annat också”.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *