Min bok om hedersförtryck får uppmärksamhet

19 februari, 2024 / Inga kommentarer

I december kom jag ut med en bok om skolornas förebyggande arbete mot hedersförtryck. Eller snarar frånvaron av arbete – men i boken vill jag betona att det trots allt görs mycket på olika håll i landet. Och att dessa satsningar måste få mer spridning. Idag uppmärksammas boken av Vi Lärare med samma rubrik som bokens egen: ”Så kan skolan motverka hedersförtryck”. Och varför ska skolorna syssla med detta när de har så mycket annat som inte hinns med? Dels för att barn och ungdomar som lider av förtrycket har svårt att klara skolan, dels för att de måste. Sedan 2022 är det inskrivet i läroplanen att ”rektorn har ett ansvar för att kunskaper om hedersrelaterat våld och förtryck behandlas återkommande i utbildningen”. Så ingen kan komma undan.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *