Kommunerna ser inte korruptionsrisken

21 augusti, 2018 / Inga kommentarer

Från första juli gäller nya regler för avgångna statsråd och statssekreterare: en speciell kommitté kommer att granska huruvida deras nya arbetsuppgifter utanför politiken kan gynna dem själva eller deras nya arbetsgivare på ett otillbörligt sätt. Lagen har välkomnats brett – Sverige ligger långt efter andra länder när det gäller att förebygga riskerna för korruption när politiker byter jobb. När lagförslaget presenterades tidigare i år uppmanade regeringen kommuner, landsting och regioner att inrätta ett liknande regelverk. Min granskning i Dagens Samhälle visar att inte ännu inte har skett någonstans i landet.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *