Det går att minska avhoppen från gymnasiet

8 mars, 2017 / Inga kommentarer

Under vintern och våren arbetar jag med ett mycket angeläget ämne: att sprida goda exempel på skolor som har lyckats hjälpa elever att klara hela gymnasiet. Idag är det var fjärde elev som inte klarar detta inom fyra år. Sedan 2012 har det pågått ett intensivt arbete med detta på över 80 skolor i det EU-finansierade projektet Plug In, där Sveriges Kommuner och Landsting är huvudman. Frågan har fått extra aktualitet efter det alarmerande resultatet i PISA-mätningen i december som visade att skillnaderna mellan hög- och lågpresterande studenter ökar i Sverige – istället för att minska! Att stötta elever att klara hela gymnasiet, bland annat genom att sätta in extra insatser redan i högstadiet, är ju en av de viktigaste sakerna man kan göra för att minska denna ökande klyfta mellan svenska elever. Här intervjuar jag en av de ledande forskarna i Sverige på detta område.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *