Det går att minska hedersförtrycket

25 augusti, 2020

Jag har i flera år skrivit om det hedersrelaterade förtrycket i Sverige – jag har talat med offer, men framför allt har jag talat med dem som som gör konkreta insatser för att minska omfattningen av det här förtrycket. I artikeln Violence in the name of honour har jag sammanfattat många dessa möten och försökt […]

Läs mer »

Släpp 65-årsnormen!

17 april, 2020

Vi måste arbeta längre upp i åldrarna, både för den egna pensionens skull och för samhällsekonomins skull. Det har har vi hört i många år nu. I artikeln Han får trappa ner med full lön beskriver jag hur vissa regioner är i framkant när det gäller att erbjuda läkare bättre villkor för att stanna i […]

Läs mer »

Invandrare viktiga i kampen mot hedersförtryck

31 januari, 2020

På Fadimegalan i Stockholm härom veckan fick moderatledaren Ulf Kristersson frågan om vad han såg som den allra viktigaste åtgärden mot hedersrelaterat våld och förtryck. Svaret? ”Inför en särskild brottsrubricering och ändra straffskalan”. I arbetet mot hedersförtryck är det just nu mycket fokus på strängare straff – precis som i debatten om gängkriminaliteten. På bägge […]

Läs mer »

Barn i riskzonen måste få insatser redan på lågstadiet

11 november, 2019

I diskussionen om nyrekryteringen till kriminella gäng så talas det väldigt mycket om insatser i skolorna – om lärarnas roll, om elevhälsan, om socialkontoret, om samarbetet med polisen. Mycket av detta fokus riktas på elever som redan mått dåligt en längre tid, som misslyckats med skolan år efter år, som känner en lockelse till ett […]

Läs mer »

Han minns det judiska Litauen

20 augusti, 2019

De blir allt färre, de som minns hur livet var i Europas tusentals små städer och byar där judarna dominerade stadslivet, i så kallade shtels. Många av dessa låg i Litauen. Grigory Kanovich, som skrivit om sin uppväxt i litauiska Jonava på 1930-talet, är kanske den allra sista författaren som ännu lever och som kan berätta […]

Läs mer »

Börja arbetet mot hedersförtryck tidigt!

13 maj, 2019

I många år har samhället nästan enbart sysslat med brandsläckning: flickor som utsätts för våld och förtryck i hederns namn ska skyddas från att inte råka ännu värre ut. Men familjernas övergrepp mot tjejerna är inte förutbestämt, normer och traditioner kan förändras. Om man börjar tidigt! Här skriver jag om en förskola i Norrköping som […]

Läs mer »

Vården missar patienter utsatta för hedersförtryck

20 februari, 2019

Författaren Per Brinkemo har berättat att det blev helt tyst i offentligheten efter att han givit ut sin bok Mellan klan och stat 2014 – tiden var uppenbarligen inte mogen för att diskutera de stora kulturkrockar som uppstår när människor från klankulturer möter vårt extremt sekulariserade och individualiserade samhälle. Därmed har inte heller hederskulturen fått […]

Läs mer »

Alla föreningar är inte snälla schackklubbar

1 januari, 2019

Tusentals föreningar landet över får varje år ekonomiskt stöd av kommuner och statliga myndigheter, både i form av rena föreningsbidrag och genom att de kan hyra lokaler billigt eller få dem kostnadsfritt. De allra flesta föreningar sköter sig förstås klanderfritt, men på senare år har det dykt upp en rad exempel på föreningar som inte […]

Läs mer »

Litauen firar 100 år – i eget urval

6 september, 2018

Under de fem år som vår familj bodde i Vilnius (2011-2016) skrev jag en hel del om Litauens historia – eller snarare de delar av landets historia som det stod minst om i historieböckerna. När landet nu firar 100 år av återuppstånden självständighet (nåja, hälften av tiden var landet ockuperat) så känns det passande att […]

Läs mer »

Kommunerna ser inte korruptionsrisken

21 augusti, 2018

Från första juli gäller nya regler för avgångna statsråd och statssekreterare: en speciell kommitté kommer att granska huruvida deras nya arbetsuppgifter utanför politiken kan gynna dem själva eller deras nya arbetsgivare på ett otillbörligt sätt. Lagen har välkomnats brett – Sverige ligger långt efter andra länder när det gäller att förebygga riskerna för korruption när […]

Läs mer »