Alla balter får euro före svenskarna

3 december, 2013 / Inga kommentarer

Vid nyår byter Lettland sina lats mot euro och ett år senare väntas Litauen ta samma steg. Därmed kommer alla tre baltiska länder att ha den europeiska valutan före Sverige. Till skillnad från ur euro-debatten utvecklades i Sverige så är det till stor del politiska motiv som som dominerat diskussionerna i Baltikum: länderna vill komma ännu närmare kärnan i det europeiska samarbetet för att kunna ta ytterligare steg bort från det ryska ekonomiska inflytandet i regionen. De dramatiska händelserna i Ukraina, som delvis orsakats av ryska ekonomiska påtryckningar, gör frågan om euro-inträde än mer aktuell för balterna. Men invånarna i Litauen och Lettland är inte övertygade om den nya valutans lyckobringande effekter, som jag resonerar kring i ett inslag i OBS.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *