Akademisk ofrihet i Vitryssland

27 maj, 2014 / Inga kommentarer

Det har varit stor uppmärksamhet kring Vitryssland under de gångna veckornas hockey-VM. Ett område som inte fått så många rubriker är landets universitet. De är inte alltigenom dåliga: utexaminerade civilingenjörer från några av dessa universitet, i synnerhet inom IT-sektorn, är hårdvaluta runtom i Europa. Och många av dessa ingenjörer har startat företag som expanderat utanför landets gränser. Men totalt sett råder stora brister på de vitryska universiteten, något som gjorde att Vitryssland som enda land i Europa härom året nekades inträde i det europeiska samarbetet kring universitetsutbildningar (Bologna-processen). De 47 länderna i detta samarbete, vars syfte är att göra utbildningskvalitet och akademiska examina jämförbara, lyfte fram två skäl till att underkänna Vitryssland: För lite akademisk frihet för studenter och lärare, och för svårt att få utländska betyg accepterade när studenter återvänder från studier utomlands. I det senaste numret av Universitetsläraren porträtterar jag en svensk lärare som undervisar på ett av universiteten.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *