Min bok om hedersförtryck får uppmärksamhet

19 februari, 2024

I december kom jag ut med en bok om skolornas förebyggande arbete mot hedersförtryck. Eller snarar frånvaron av arbete – men i boken vill jag betona att det trots allt görs mycket på olika håll i landet. Och att dessa satsningar måste få mer spridning. Idag uppmärksammas boken av Vi Lärare med samma rubrik som […]

Läs mer »

Vi måste ändra synen på elever på yrkesprogram

19 oktober, 2023

På senare år har jag skrivit mycket om gymnasiets yrkesprogram och ser ett genomgående mönster: synen på eleverna som går där är föråldrad och skadlig. I artikeln Reformen stympar samhällskunskapen för yrkeseleverna beskriver jag ny forskning som visar att eleverna på yrkeprogrammen – sedan gymnasiereformen 2011 – inte bara har färre timmar samhällskunskap än elever […]

Läs mer »

Alla delar av skolan måste arbeta mot hedersförtrycket

29 maj, 2023

Det har blivit tydligare i läroplanen att skolan måste arbeta inte bara mot rasism och sexism, utan också mot hedersrelaterat våld och förtryck. Och där har fritidshemmet en avgörande roll som inte alla skolor insett. För artikeln Fritidshemmet i nyckelroll för att upptäcka hedersnormer besökte jag Rågsveds F-6-skola där fritids jobbar i nära samarbete med […]

Läs mer »

Hon tämjer mörtar och matar möss

25 oktober, 2022

Det var en spännande upplevelse att få tillbringa några timmar med filosofen Jonna Bornemark för tidningen Folkhögskolan. I intervjun med rubriken ”Deltagarna utgör inte tomma kärl som ska fyllas” resonerar hon kring kunskapsbegreppet och behovet av folkbildning. Vilka är människans specifika egenskaper som inte den artificiella intelligensen kan ersätta? Jo, ”att på djupet förstå den […]

Läs mer »

Skolorna blir allt större

30 augusti, 2022

I min granskning Jätteskolorna slår hårdast mot de svagaste eleverna understryker jag att det visst finns fördelar med riktigt stora skolor. Jag besökte bland annat Myrsjöskolan i Nacka, Sveriges näst största skola med 1 285 elever, och förstod att många uppskattar storleken: lärare som får fler kollegor, elever som gillar anonymiteten, elevhälsan som kunnat byggas […]

Läs mer »

Släpp den förlegade synen på yrkesprogram

8 april, 2022

Allt färre elever söker sig till yrkesprogrammen, en utveckling som pågått i över tio år. Det är allvarligt, inte minst för arbetsgivarna i både offentlig och privat sektor. I min text Näringslivet har listat avgörande problem för yrkesprogrammen framgår lite vad det handlar om. Nu föreslår regeringen obligatorisk högskolebehörighet, vilket uppskattas i min intervju här: […]

Läs mer »

Skolorna kan göra mer mot hedersförtrycket

26 januari, 2022

I dessa dagar tänker vi extra mycket på Fadime Sahindal och hennes kamp mot hedersförtrycket då det är 20 år sedan hon dödades av sin pappa. Alldeles för lite har gjorts för att förebygga att fler unga människor ska drabbas. Jag har skrivit mycket om att det trots allt gjorts många imponerande insatser av engagerade […]

Läs mer »

Måste nyansera bilden av skolan i utsatta stadsdelar

11 augusti, 2021

Ingen förnekar att det finns stora problem i svensk skola, framför allt i utsatta områden där många elever kommer från hem med låga inkomster och dåliga kunskaper i svenska. Föräldrarnas bakgrund och engagemang är kanske den enskilt viktigaste faktorn för att en elev ska lyckas i skolan. Och här brister det på många håll i […]

Läs mer »

Kampen om marken i norr

5 maj, 2021

Behandlingen av samerna, Sveriges urfolk, har med rätta fått mer uppmärksamhet på senare år. Äntligen görs återkommande och ordentliga jämförelser med behandlingen av urfolk i andra länder som Australien, Kanada och Nya Zeeland – och på många punkter har Sverige visat sig tillhöra de sämsta i klassen. I reportaget Girjas Sami village vs. the Swedish […]

Läs mer »

Det går att kraftigt minska mobbning

20 november, 2020

Mobbning i skolorna tycks vara ett tidlöst problem, spritt över hela världen. Det är ett fruktansvärt arbetsmiljöproblem, som inte får den uppmärksamhet som det förtjänar. Vissa elever mår så dåligt i sin egen arbetsmiljö att de inte längre vill leva. Så vad kan egentligen göras för att minska omfattningen? I min artikel Så minskade skolorna […]

Läs mer »